Uncategorized

Defnydd Gwlau GIG / NHS Wales Bed Use

Mae’r siart isod yn dangos defnydd gwlau cymhorth anadlu yn ystod y pandemic rhwng 01/04/2020 – 20/10/2020. Cliciwch y linc yma am y fersiwn rhyngweithiol – linc

The chart below shows Invasive ventilated bed availability during the covid pandemic between 01/04/2020 – 20/10/2020. Click here to open the interactive version – link

Data = https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Activity/nhs-activity-and-capacity-during-the-coronavirus-pandemic/nhsbed-by-date-use

Y Cymru Gwyddelig!

Mae’r map isod yn dangos pa ardaloedd o Gymru sydd yn agosach i Iwerddon nac i Loegr.

Ardaloedd Iwerddon

Mae’r math yma o fapiau wedi dod yn boblogaidd yn ddiweddar, yn benaf yn dangos y rhaniad o fewn gwledydd sydd wedi eu clystyu yn agos e.e. yng nghanol Ewrop.

Di’r map yma ddim cweit mor exiting efallai – ond mae’n diddorol gweld bod na ynysoedd bach o Gymru lle gellir dweud mai dros y môr yn Iwerddon mae’r cymdogion agosaf, ac nid dros y ffin yn Lloegr!

Hwyl

Dafydd