Adnoddau Mapio Etholiad / Election Mapping Resources

Gyda’r etholiad cyffredinol dim ond ychydig wythnosau i ffwrdd, nes i greu y map rhyngweithiol isod i help egluro pwy sydd yn sefyll ymhob etholaeth:

Roedd rhaid i mi gasglu data o wefannau yr ONS ac DemocracyClub at ei gilydd ar gyfer creu y map, a dwi wedi cynnwys linc i’r data yma isod rhag ofn bydda nhw o ddefnydd i unrhyw un arall sydd eisiau mapio rhywbeth yn ystod y cyfnod etholaeth yma.

Mae’r ffeil csv yn rhestru’r unigolion sydd yn sefyll ymhob etholaeth, ac mae’r ffeil zip GIS yn cynnwys y data daearyddol sydd ei angen. Mae’r ffeiliau yn ddwyieithog.

(Defnyddiwch right-click a save as)

Rhestr Ymgeisydd (22kb)

Zip Data Daeryddol (7Mb)

(Mi fyddai yn diweddaru y ffeiliau yn awtomatig os bydd unrhyw newid)


With the general election only a few weeks away, I made the interactive map above to show who’s standing in each constituency.

In building the system, i had to collate data from the ONS and DemocracyClub. I’ve made that data available below for anyone else that wanted to map election data.

The csv file lists all of the candidates, and the zipped GIS file has the spatial data for the Welsh constituency. The data in both files are bilingual.

(Right-click then use save as)

Candidate List (22kb)

GIS Data Zip File (7Mb)

(I will be updating these files automatically if any changes occur)

Ffiniau Hanesyddol Cymru Historical Boundaries

Ffiniau Hanesyddol Cymru Historical Boundaries

Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gweithio ar greu fapiau yn dangos yr hen ffiniau yng Nghymru, yn bennaf y cantrefi a cymydau.

Yn ffodus iawn, mae’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi gwneud y gwaith caled o greu fersiwn digidol o’r data daearyddol yn barod (linc).

Mae’r mapiau isod wedi eu creu hefo’r data yma – ac wedi ei ysbrydoli gan fapiau o lyfrau Tolkien. Cliciwch ar y mapiau, wedyn y botwm “i” yn y gwaelod i gael copi maint llawn.

I weld mwy o fanylion, mae fersiwn rhyngweithiol ar gael yma – Map Rhyngweithiol

Lately I’ve been working on mapping the old boundaries of Wales, namely the Cantrefi and cymydau (commotes).

Luckily for me, the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales already did the hard work of digitising the boundaries into a spatial data format that I could use (link).

The maps below were built using this data, with some inspiration from the maps found in the Tolkien books. Click on the maps, then click on the “i” button to get a high-resolution copy.

An interactive version of the data is also available here – Interactive Map

Mapiau Cyfrifiad 2021 – 2021 Census Maps

Dwi wedi bod yn mapio’r data Cyfrifiad 2021 fel mae’n dod ar gael gan yr ONS. Dwi’n eu postio ar twitter a facebook fel arfer, ond meddyliais y bysai’n syniad da eu casglu mewn un lle. Mi wnâi ddiweddaru’r dudalen hon gydag unrhyw fapiau cyfrifiad newydd ayyb, fel mae’r data craidd yn dod ar gael.

I’ve been mapping the newly released 2021 ONS census data as it becomes available. I usually post these on twitter and Facebook, but I though it best to collect them all in one place for future reference. I’ll update this page with any new maps etc that I create as new data becomes available.

Hunaniaeth Vs Gwlad Geni

Hunaniaeth Vs Gwlad Geni

Nawr bod yr ONS yn cychwyn rhyddhau data Cyfrifiad 2021, dwi wedi bod yn mapio y ffigyrau newydd.

Un o’r rhai cyntaf oedd map yn dangos canran y poblogaeth a aned yng Nghymru:

Y syniad oedd trio creu rhyw fath o fraslun o fewnfudo yng Nghymru.

Cyfrifiad 2021 – % Y Poblogaeth Wedi Eu Geni Yng Nghymru

Cyfrifiad 2021 – % Y Poblogaeth Wedi Eu Geni Yng Nghymru

Mae canlyniadau cyfrifiad 2021 yn cychwyn cael eu rhyddhau yn araf ar ôl misoedd o waith cyfri a cyfrifo. Mae’r batch cyntaf yn ymwneud yn bennaf gyda demograffeg ac ymfudo.

Er bod y data llawn ddim ar gael, dwi ‘di creu ambell fap i ddangos be di’r sefyllfa yng Nghymru nawr, a sut mae pethau wedi newid ers 2011.

Map Lliwiau Cymru

Map Lliwiau Cymru

Mae’r map newydd yma yn dangos yr holl* lefydd yng Nghymru sydd hefo lliw yn yr enw.

(dwi’n deud holl oherwydd ma na siawns mod i wedi anghofio ambell un, a wedi cynnwys rhai sydd ddim i fod yna!)

Parc Glynllifon

Yn ddiweddar, es i yn ôl i Glynllifon i gerdded am tro cyntaf ers y clo mawr. Mae’n le bach braf i fynd, gyda llwybrau sy’n dilyn yr afon a drwy’r coed. Dwi’n trio ail-gydio yn y camera a mynd allan i dynnu mwy o luniau (a rhoi stwff ar y blog ma!).

Yn Y Shed – Adnewyddu Lamp Storm

Yn Y Shed – Adnewyddu Lamp Storm

Project bach newydd arall wedi orffen yn y shed. Y tro yma, hen lamp storm baraffin oedd yn cael ychydig o sylw. Ges i gyd i’r lamp yn y shed wrth clirio yn fuan ar ôl i ni brynu y ty, felly roedd hi’n deimlad braf cael dod a’r lamp yn ôl i mewn i ddefnydd. Mae’r fidio ar YouTube isod.

Chydig o Hanes

Dwi’m di gallu darganfod oed pendant y lamp, ond mae “Made in West Germany” arno, so mae’n deillio o’r cyfnod pryd roedd yr Almaen wedi hollti (cyn 1990), ond dwi’n tybio bod hi dipyn hyn na hynna.

Mae’r cwmni, Feuerhand, yn dal i fynd. Ma na ychydig o hanes y cwmni yma – https://www.feuerhand.de/en/geschichte/

Gadewch i mi wybod os da chi’n wwynhau y fidio.

Hwyl

Dafydd

Defnydd Gwlau GIG / NHS Wales Bed Use

Mae’r siart isod yn dangos defnydd gwlau cymhorth anadlu yn ystod y pandemic rhwng 01/04/2020 – 20/10/2020. Cliciwch y linc yma am y fersiwn rhyngweithiol – linc

The chart below shows Invasive ventilated bed availability during the covid pandemic between 01/04/2020 – 20/10/2020. Click here to open the interactive version – link

Data = https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Activity/nhs-activity-and-capacity-during-the-coronavirus-pandemic/nhsbed-by-date-use

1 of 8
12345678