Mapiau Cyfrifiad 2021 – 2021 Census Maps

Dwi wedi bod yn mapio’r data Cyfrifiad 2021 fel mae’n dod ar gael gan yr ONS. Dwi’n eu postio ar twitter a facebook fel arfer, ond meddyliais y bysai’n syniad da eu casglu mewn un lle. Mi wnâi ddiweddaru’r dudalen hon gydag unrhyw fapiau cyfrifiad newydd ayyb, fel mae’r data craidd yn dod ar gael.

I’ve been mapping the newly released 2021 ONS census data as it becomes available. I usually post these on twitter and Facebook, but I though it best to collect them all in one place for future reference. I’ll update this page with any new maps etc that I create as new data becomes available.

Hunaniaeth Vs Gwlad Geni

Hunaniaeth Vs Gwlad Geni

Nawr bod yr ONS yn cychwyn rhyddhau data Cyfrifiad 2021, dwi wedi bod yn mapio y ffigyrau newydd.

Un o’r rhai cyntaf oedd map yn dangos canran y poblogaeth a aned yng Nghymru:

Y syniad oedd trio creu rhyw fath o fraslun o fewnfudo yng Nghymru.

Map Lliwiau Cymru

Map Lliwiau Cymru

Mae’r map newydd yma yn dangos yr holl* lefydd yng Nghymru sydd hefo lliw yn yr enw.

(dwi’n deud holl oherwydd ma na siawns mod i wedi anghofio ambell un, a wedi cynnwys rhai sydd ddim i fod yna!)

Parc Glynllifon

Yn ddiweddar, es i yn ôl i Glynllifon i gerdded am tro cyntaf ers y clo mawr. Mae’n le bach braf i fynd, gyda llwybrau sy’n dilyn yr afon a drwy’r coed. Dwi’n trio ail-gydio yn y camera a mynd allan i dynnu mwy o luniau (a rhoi stwff ar y blog ma!).

Yn Y Shed – Adnewyddu Lamp Storm

Yn Y Shed – Adnewyddu Lamp Storm

Project bach newydd arall wedi orffen yn y shed. Y tro yma, hen lamp storm baraffin oedd yn cael ychydig o sylw. Ges i gyd i’r lamp yn y shed wrth clirio yn fuan ar ôl i ni brynu y ty, felly roedd hi’n deimlad braf cael dod a’r lamp yn ôl i mewn i ddefnydd. Mae’r fidio ar YouTube isod.

Chydig o Hanes

Dwi’m di gallu darganfod oed pendant y lamp, ond mae “Made in West Germany” arno, so mae’n deillio o’r cyfnod pryd roedd yr Almaen wedi hollti (cyn 1990), ond dwi’n tybio bod hi dipyn hyn na hynna.

Mae’r cwmni, Feuerhand, yn dal i fynd. Ma na ychydig o hanes y cwmni yma – https://www.feuerhand.de/en/geschichte/

Gadewch i mi wybod os da chi’n wwynhau y fidio.

Hwyl

Dafydd

Defnydd Gwlau GIG / NHS Wales Bed Use

Mae’r siart isod yn dangos defnydd gwlau cymhorth anadlu yn ystod y pandemic rhwng 01/04/2020 – 20/10/2020. Cliciwch y linc yma am y fersiwn rhyngweithiol – linc

The chart below shows Invasive ventilated bed availability during the covid pandemic between 01/04/2020 – 20/10/2020. Click here to open the interactive version – link

Data = https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Activity/nhs-activity-and-capacity-during-the-coronavirus-pandemic/nhsbed-by-date-use

Adfer Hen Feis – Rhan 1

Adfer Hen Feis – Rhan 1

I gadw’n brysur dros y misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn gweithio ar adfer dipyn o hen bethau sydd genai o gwmpas i drio rhoi bywyd newydd iddynt, ai gwneud yn barod am sawl blwyddyn arall o waith.

Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio ar adfywio hen feis fawr. Roedd y feis wedi rhydu yn ddrwg, yn faw i gyd, a ddim yn troi yn rhyw gret.

Mae’r fidio isod yn dangos y rhan cyntaf o’r gwaith – tynnu’r feis yn ddarnau a’r glanhau. Dwi’n gobethio bydd yr ail ran (y trwsio) wedi gorffen yn fuan.

Gadewch mi wybod os da chi wedi mwynhau’r fidio

Hwyl

Dafydd

1 of 8
12345678