Defnydd Gwlau GIG / NHS Wales Bed Use

Mae’r siart isod yn dangos defnydd gwlau cymhorth anadlu yn ystod y pandemic rhwng 01/04/2020 – 20/10/2020. Cliciwch y linc yma am y fersiwn rhyngweithiol – linc

The chart below shows Invasive ventilated bed availability during the covid pandemic between 01/04/2020 – 20/10/2020. Click here to open the interactive version – link

Data = https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Activity/nhs-activity-and-capacity-during-the-coronavirus-pandemic/nhsbed-by-date-use

Adfer Hen Feis – Rhan 1

Adfer Hen Feis – Rhan 1

I gadw’n brysur dros y misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn gweithio ar adfer dipyn o hen bethau sydd genai o gwmpas i drio rhoi bywyd newydd iddynt, ai gwneud yn barod am sawl blwyddyn arall o waith.

Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio ar adfywio hen feis fawr. Roedd y feis wedi rhydu yn ddrwg, yn faw i gyd, a ddim yn troi yn rhyw gret.

Mae’r fidio isod yn dangos y rhan cyntaf o’r gwaith – tynnu’r feis yn ddarnau a’r glanhau. Dwi’n gobethio bydd yr ail ran (y trwsio) wedi gorffen yn fuan.

Gadewch mi wybod os da chi wedi mwynhau’r fidio

Hwyl

Dafydd

Y Cymru Gwyddelig!

Mae’r map isod yn dangos pa ardaloedd o Gymru sydd yn agosach i Iwerddon nac i Loegr.

Ardaloedd Iwerddon

Mae’r math yma o fapiau wedi dod yn boblogaidd yn ddiweddar, yn benaf yn dangos y rhaniad o fewn gwledydd sydd wedi eu clystyu yn agos e.e. yng nghanol Ewrop.

Di’r map yma ddim cweit mor exiting efallai – ond mae’n diddorol gweld bod na ynysoedd bach o Gymru lle gellir dweud mai dros y môr yn Iwerddon mae’r cymdogion agosaf, ac nid dros y ffin yn Lloegr!

Hwyl

Dafydd

Mapiau Tirwedd Cymru

Mapiau Tirwedd Cymru

Ffordd Wahanol O Edrych Ar Gymru

Dwi wedi creu dipyn o fapiau gwahanol o Gymru dros y blynyddoedd, ac er mor bwerus ydi defnyddio mapiau traddodiadol i ddangos a dadansoddi data, mae’n hwyl weithiau trio canfod ffyrdd gwahanol o edrych ar ddata.

Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn chware o gwmpas hefo creu mapiau 3D i greu mapiau ychydig yn wahanol. (mae’r ffaith bod y ferch yn osessed hefo Minecraft ar y funud wedi helpu efallai!)

Isod, mae’r mapiau i gyd, a dwi ‘di trio egluro’n fras sut i greu nhw.

Siart Râs Coronavirus Cymru

Siart Râs Coronavirus Cymru

Fel arbrawf bach, dwi wedi defnyddio data niferoedd achosion Coronavirus Byrddau Iechyd Cymru i greu siart râs yn dangos y tyfiant dros amser. Mae siartiau fel hyn wedi dod yn boblogaidd iawn dyddiau ‘ma, a ma nhw’n ffordd effeithiol o ddangos tyfiant.

Nai drio diweddaru fo mewn sbel hefo mwy o ddyddiadau ayyb.

Hwyl am y tro
Dafydd

Coronavirus – Cymru A’r Byd

Coronavirus – Cymru A’r Byd

Deg Gwlad Uchaf

Mae prifysgol John Hopkins yn yr UDA wedi creu gwefan hynod ddiddorol yn cymharu achosion coronavirus ar draws y byd, gan edrych yn bennaf ar y ddeg wlad sydd hefo’r nifer mwyaf o achosion (LINC)

Fel sydd yn digwydd bob tro, mae’r ffigyrau Cymru yn cael ei cynnwys fel rhan o’r DU. Nes i feddwl sa’n ddiddorol cael gweld sut mae Cymru (a gwledydd eraill y DU), yn cymharu yn erbyn gweddill y 10 uchaf. Mae’r blog bach sydyn yma yn crynhoi y ffigyrau yna.

Coronavirus Cymru

Coronavirus Cymru

Y Coronavirus Yng Nghymru

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Da ni yng nghanol cyfnod hollol unigryw yn hanes Cymru. Mae’ ysgolion i gyd wedi cau, busnesau wedi cloi a mae’r poblogaeth i gyd o dan lockdown.

Y coronavrus ydi’r unig stori sydd yna ar y newyddion, ond, fel sy’n digwydd yn rhu aml, mae’r rhan fwyaf o’r straeon, ffigyrau a gwybodaeth da ni’n gael yma wedi ei ffiltro unai drwy berspectif Prydeinig, neu Lloegr.

Ar ddechrau’r pandcmic, fe greodd Public Health England ddashffwrdd rhyngweithiol er mwyn i’r cyhoedd gael dilyn y datblygiadau. Yn anffodus, chawson ni ddim byd tebyg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), felly nes i benderfynu creu un fy hun!

Millenials Vs Boomers Cymru

Millenials Vs Boomers Cymru

Mapio’r Millenials a Boomers

Mae’r mapiau isod yn dangos y canran o Boomers a Millenilas sydd ymhob LSOA yng Nghymru. Dwi wedi defnyddio data blwyddyn geni cyfrifiad 2011 i greu’r mapiau (linc).

Dwi wedi defnyddio’r blynyddoedd geni canlynol:

Millenials = 1981 – 1996

Boomers = 1946 – 1964

(Mae’r blynyddoedd geni yma yn gallu newid yn dibynnu ar y ffynhonnell – nes i ddefnyddio’r data o’ wefan Pew Research)

1 of 7
1234567