Mapiau Cyfrifiad 2021 – 2021 Census Maps

Dwi wedi bod yn mapio’r data Cyfrifiad 2021 fel mae’n dod ar gael gan yr ONS. Dwi’n eu postio ar twitter a facebook fel arfer, ond meddyliais y bysai’n syniad da eu casglu mewn un lle. Mi wnâi ddiweddaru’r dudalen hon gydag unrhyw fapiau cyfrifiad newydd ayyb, fel mae’r data craidd yn dod ar gael.

I’ve been mapping the newly released 2021 ONS census data as it becomes available. I usually post these on twitter and Facebook, but I though it best to collect them all in one place for future reference. I’ll update this page with any new maps etc that I create as new data becomes available.

Diolch

Dafydd

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: