Gwir Siâp Cymru

Mapio Data

Mae pawb yn gyfarwydd a defnyddio lliwiau ar fapiau i ddangos a dehongli gwybodaeth – mapiau Cloropleth. Ar y mapiau yma, mae ardaloedd megis gwlad, sir ne’ ward wedi eu lliwio yn ol rhyw ffigwr cysylltiedig e.e. poblogaeth.

Ffordd gwhanol iawn o ddangos yr un data yw drwy fapiau Cartogram. Yma, yn ogystal a lliwiau, mae’r daearyddiaeth ei hun yn cael ei newid a’i ddylanwadu gan y ffigyrau. Os yw’r ffigyrau yn uchel – bydd y siâp yn cael ei chwyddo, ac os yw’r ffigyrau yn llai, bydd y siâp yn cael ei leihau. Drwy gydol y broses, mae’r ffiniau yn cael eu cadw yn gyflawn (contiguous polygons) Mae’r canlyniadau yn gallu bod yn drawiadol iawn.

Adolygu Ffigyrau’r Telegraph

Ddoe (5/6/14) ymddangosodd erthygl yn y Telegraph (linc), gyda pennawd brawychus yn rhybuddio y gall y Cymry fod yn leiafrif yn eu gwlad ei hunain.

“Welsh could become a minority in Wales as English set sights west”

Nawr – swn i byth yn trio dweud y bysa papur newydd yn printio pennawdau trawiadol fel hyn jyst i werthu mwy o gopiau – ond o ni’n awyddus i gael gweld y dystiolaeth i fi fy hun. Yn anffodus – dyw’r erthygl ddim yn rhoi cyswllt i’r data craidd (dim ond crybwyll na’r ONS oedd wedi ei gyhoeddi) – na chwaith rhoi manylion ar bwy sydd wedi bod yn edrych drwy’r data. Mae’n amhosib felly cael pori’r drwy’r ffigyrau i gadarnhau ac studio ei canlyniad.

Blogio Cymraeg

Wel, ma’r blog ‘ma i fynu o’r diwedd.

Do ni’m di meddwl cynnwys un i gychwyn – dim ond rhywle i gadw ‘chydig o waith oedd y wefan yma i fod – ond gobeithio fydd y blog yn ddefnyddiol i gadw nodiadau a ballu.

Un peth nes i sylweddoli wrth baratoi y safle oedd bod y canllawiau sydd ar gael ar gyfer creu blog iaith Gymraeg ‘chydig yn ddryslyd.

Yn fras – mae’r pecyn iaith sydd ar y dudalen swyddogol WordPress Cymraeg (linc) yn cynwys pob ffeil sydd angen ar gyfer creu blog Cymraeg o’r newydd. Ond – i gyfiaethu blog sydd yn bodoli yn barod – dim ond y  ffeiliau sydd o fewn “wordpress\wp-content\languages” sydd angen eu cadw, a’i copio i’r serfer.

Pwynt arall aneglur oedd sut i newid y ffeil wp-config.php i gadarnhau’r newid iaith. Yn ôl y dudalen swyddogol (linc) – mae rhaid cynwys côd gwlad cywir i pob cofnod e.e.

define ('WPLANG', 'cy_GB');

Ond, am rhyw reswm – ar gyfer y pecyn Cymraeg – dim ond hyn sydd angen:

define ('WPLANG', 'cy');

Petha bach – ond ella sa’n gallu bod o fydd i rhywun rhywdro.

8 of 8
12345678