Gwir Siâp Cymru

Mapio Data

Mae pawb yn gyfarwydd a defnyddio lliwiau ar fapiau i ddangos a dehongli gwybodaeth – mapiau Cloropleth. Ar y mapiau yma, mae ardaloedd megis gwlad, sir ne’ ward wedi eu lliwio yn ol rhyw ffigwr cysylltiedig e.e. poblogaeth.

Ffordd gwhanol iawn o ddangos yr un data yw drwy fapiau Cartogram. Yma, yn ogystal a lliwiau, mae’r daearyddiaeth ei hun yn cael ei newid a’i ddylanwadu gan y ffigyrau. Os yw’r ffigyrau yn uchel – bydd y siâp yn cael ei chwyddo, ac os yw’r ffigyrau yn llai, bydd y siâp yn cael ei leihau. Drwy gydol y broses, mae’r ffiniau yn cael eu cadw yn gyflawn (contiguous polygons) Mae’r canlyniadau yn gallu bod yn drawiadol iawn.

Enghreifftiau

Yn yr enghreifftiau isod – dwi ‘di defnyddio data o StatsWales (linc) yn erbyn data LSOA (Lower Super Output Area) gan yr ONS (linc).

Ciciwch y llyniau i weld fersiwn mwy.

1. Poblogaeth Pob LSOA

Cartogram Poblogaeth

Cartogram Poblogaeth

2. Dwysedd Poblogaeth LSOA

Cartogram Dwysedd

Cartogram Dwysedd Poblogaeth

3. Canran Sy’n Siared Cymraeg Ymhob LSOA

Cartogram Y Frô Cymraeg

Cartogram Y Fro Cymraeg

 

Diweddariad

Enghraifft arall – y tro ‘ma ar lefel sirol. (data eto gan StatsWales yma)

4. Nifer Tai wedi Cwblhau Ymhob Sir 2013-2014

Cartogram Adeiladu

Cartogram Adeiladu

2 Comments

 1. Hywel Jones · Mehefin 27, 2014

  Mae’n well defnyddio cartogram i adlewyrchu maint rhywbeth, e.e. nifer siaradwyr, yn hytrach na chanran. Mae ffigurau 1, 2 efallai a 4 yn ddefnydd priodol ond dydy ffigur 3 ddim a dweud y gwir.

  Beth ddefnyddiaist i’w creu? Fe fyddaf yn defnyddio http://scapetoad.choros.ch/ fy hun.

  Sylwer nad oes angen defnyddio to mor aml: pob ac ymhob, sy’n gywir, A Lluniau fyddai’r tag priodol, nid Llyniau. Ymddiheuriadau am dynnu dy sylw at y rheini ond i mi mae’n tynnu fy sylw o’th gynnwys. Byddwn yn argymell defnyddio http://www.cysgliad.com/cysill/arlein/, ac efallai http://www.gweiadur.com/ wrth lunio dy ddarnau.

  Dal ati, mae’n werthfawr cael cyfraniadau fel hyn yn y Gymraeg.

  • Dafydd Elfryn · Mehefin 27, 2014

   Hia Hywel

   Diolch am adael sylw.

   Sgript o fewn ArcMap 10.2 nes i ddefnyddio i greu’r Cartograms yma – dwi wedi clywed am scapetoad, ond ‘rioed wedi ei ddefnyddio.

   Diolch am y linc i Cysill Ar-lein – dwi’n defnyddio Cysill yn aml yn waith felly fydd hwn yn ddefnyddiol iawn! (wedi cywiro ambell wall yn y post gwreiddiol yn barod!).

   Hwyl

   Dafydd

%d bloggers like this: