Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010

Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010

Does dim dianc rhag y siarad, ffraeo a bwrlwm sydd wedi dod yn sgil etholiad 2015. Dwi’m yn ddilynwr mawr o wleidyddiaeth, ond gan fy mod i’n mapio data pob dydd, penderfynais y bysa’n ddiddorol trio mapio canlyniadau a phatrymau pleidleisio Cymru.

Yn y blogiad yma, dwi am edrych ar ganlyniadau 2010, i weld faint o bobl bleidleisiodd am ba blaid.
Y syniad yw creu’r un fath o flog gyda chanlyniadau 2015, ac wedyn blog yn mapio’r gwahaniaeth.

 

Map Rhyngweithiol

Yn ogystal â’r mapiau isod, dwi wedi creu ap mapio rhyngweithiol i ddangos y data – cliciwch yma i lwytho’r ap.

https://www.dafyddelfryn.cymru/gwaith/MapEtholiad/Map2010.html

 

Calyniad 2010

Mae’r map isod yn dangos calyniad etholiad 2010. (mae’r data i’r mapiau i gyd wedi dod o’r comisiwn etholaethol – linc)

Map Canlyniad 2010

Map Canlyniad 2010

 

Nifer Bleidleisiodd

Mae’r map isod yn dangos y canrannau o boblogaeth bleidleisiodd yn 2010.

Map Canran 2010

Map Canran 2010

Yr ardal gyda’r nifer uchaf oedd Gogledd Caerdydd, gyda 72.66% o’r boblogaeth yn troi fyny i bleidleisio.

Yr ardal gyda’r nifer lleiaf oedd Dwyrain Abertawe, gyda dim ond 54.62% o’r boblogaeth wedi pleidleisio.
Yn ddiddorol – o’r deg ardal isaf, Llafur enillodd naw ohonynt. Ar y llaw arall, o’r deg ardal uchaf, y Ceidwadwyr enillodd 6 ohonynt.

Mapiau Fesul Plaid

Mae’r mapiau canlynol yn dangos perfformiad y partïon gwahanol. (dwi wedi cynnwys UKIP, er nad oedd llawer wedi pleidleisio iddynt yn 2010, er mwyn cael gweld y gwahaniaeth yn 2015)

Er gwybodaeth, yr etholaeth gyda’r canlyniad agosaf oedd Gogledd Caerdydd, gyda dim ond 0.4% o’r bleidlais yn gwahanu’r Ceidwadwyr a Llafur.
Ar y llaw arall, y fuddugoliaeth fwyaf sicr oedd Ogwr, ble gurodd Llafur y Ceidwadwyr o 38.2%.

 

 Ceidwadwyr

Map Ceidwadwyr 2010

Map Ceidwadwyr 2010

Democratiaid Rhyddfrydol

Map Democratiaid Rhyddfrydol 2010

Map Democratiaid Rhyddfrydol 2010

Llafur

Map Llafur 2010

Map Llafur 2010

Plaid Cymru

Map Plaid 2010

Map Plaid 2010

UKIP

Map UKIP 2010

Map UKIP 2010

 

Nesaf…Canlyniadau 2015!!

%d bloggers like this: